< Tillbaka   Skriv ut

Riskinventering Företag

Organisationsnummer
Företagets namn
Kontaktperson
Adress
Telefon
Verksamhet
Lönesumma kSEK
Årsomsättning kSEK
Antal anställda

Försäkringsställe 1

Fastighetsbeteckning
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag.

Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) kSEK
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in- och utenheter) kSEK
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret kSEK
Ritningar, arkivalier och datamedia kSEK
Kunders egendom kSEK
Övrigt kSEK

Försäkringsställe 2

Fastighetsbeteckning
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag.

Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) kSEK
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in- och utenheter) kSEK
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret kSEK
Ritningar, arkivalier och datamedia kSEK
Kunders egendom kSEK
Övrigt kSEK

Försäkringsställe 3

Fastighetsbeteckning
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag.

Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) kSEK
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in- och utenheter) kSEK
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret kSEK
Ritningar, arkivalier och datamedia kSEK
Kunders egendom kSEK
Övrigt kSEK

Normalt ingår följande i en s.k. kombinerad företagsförsäkring

  • Egendomsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Avbrottsförsäkring
  • Rättskyddsförsäkring

Kompletterande skydd

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga
Tjänstereseförsäkring
Förmögenhetsbrott mm.
Maskinskadeförsäkring
Bifoga gärna separat maskinspecifikation
Maskinavbrott

Kompletterande skydd

Kollektiv olycksfall anställda
Tjänstereseförsäkring - totala antalet resdygn inom och utanför Sverige antal dagar

Uppg. nödvändiga för Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Fasta kostnader kSEK
Hyra kSEK
Räntor - se även nedan kSEK
Avskrivningar kSEK
El, Tele kSEK
Kontorskostnader - t.ex. bokföring, medlemsavg. etc. kSEK
Leasingkostnader kSEK
Bilkostnader kSEK
Löner kSEK
Sociala avgifter kSEK
Nyckelmäns (försäkrades) löner samt deras respektive % påverkan på omsättningen. kSEK

Kommentar

Era eventuella bärbara datorer försäkras som en special objektsförsäkring med allriskkaraktär då dessa används utanför kontoret men en annan typ av riskexponering.

Varulager - V.g. ange varulager per försäkringsställe samt periodisera lagret t.ex. halvårsvis allt efter försäljningsintensitet. V.g. ange varuslag.

Skadehistorik
V.g. ange antal försäkringsskador de fyra senaste åren
Förekomst av inbrottslarm, brandlarm, och sprinkler, samt avstånd till brandkår.

Övrigt

Fyll i din e-postadress för att få en kopia


< Tillbaka