< Tillbaka   Skriv ut

Kombinerad företagsförsäkring inkl. entreprenadförsäkring

Organisationsnummer
Företagets namn
Kontaktperson
Adress
Telefon
Verksamhet
Årslönesumma kSEK
Årsomsättning kSEK
Antal anställda

Försäkringsställe 1

Fastighetsbeteckning
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag.

Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) kSEK
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in och utenheter) kSEK
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret kSEK
Ritningar, arkivalier och datamedia kSEK
Kunders egendom kSEK
ByggnadFullvärde se bif. värdering

Försäkringsställe 2

Fastighetsbeteckning
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag.

Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) kSEK
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in och utenheter) kSEK
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret kSEK
Ritningar, arkivalier och datamedia kSEK
ByggnadFullvärde se bif. värdering

Försäkringsställe 3

Fastighetsbeteckning
BKL: Byggnadsklass - stomme: trä, sten, plåt, tak, bjälklag.

Maskinerier - aktuellt nyskaffningsvärde (exkl. datorer) kSEK
Datorer - aktuellt nyskaffningsvärde (inkl. in och utenheter) kSEK
Varor - det beräknade högsta värdet under försäkringsåret kSEK
Ritningar, arkivalier och datamedia kSEK
Kunders egendom kSEK
Arbetsområde / Entreprenad kSEK
Arbeten - största enskilda entreprenad kSEK
Hjälpmedel (verktyg o dyl.) - aktuellt nyskaffningsvärde kSEK
Lönesumma som hänförs till entreprenadarbeten (av ovan angivna) kSEK

Övrigt

Fyll i din e-postadress för att få en kopia


< Tillbaka