< Tillbaka   Skriv ut

Riskinventering - Båt

Försäkringstagare
Adress

Charter/Yrkestrafik
Sommarplats bevakad eller ej
Vinterplats bevakad eller ej
Nautisk kompetens
Sjötid
Larm
Startspärr
Skadefria år
Fabrikat - båt
Fabrikat - motor
Maxhastighet / knop / hkr
Totalt försäkringsbelopp kSEK
Geografisk giltighetsområde
Segelyta (kvadratmeter)

Befintlig självrisk

Sjö-, uppläggnings,transportskador kSEK
Brand/stöld kSEK
Ansvar/rättskydd kSEK

Övrigt
T.ex ange totalsumman av elektronisk utrustning t.ex navigationsutrustning etc

Fyll i din e-postadress för att få en kopia


< Tillbaka