Produkter

Vi skräddarsyr företagsförsäkringar anpassade efter ert företags verksamhet. Nedan
finner ni exempel på produkter vi hanterar.

Längst ned på denna sida finner ni våra fullmakter för nedladdning i pdf-format.

Kombinerad företagsförsäkring

Kombinerad Företagsförsäkring är en produkt som passar de flesta företags
försäkringsbehov. För ett komplett skydd krävs det ofta att man lägger till
adekvata tillägg. I produktbladet nedan finner ni mer information om
grundomfattning och kompletternade skydd för företagsförsäkring.
Fullmakt företag (pdf)
Produktblad (pdf)
Riskinventeringsspecifikation - företag
Riskinventeringsspecifikation - entreprenad

Försäkring bostadsrätt

Egendom, ansvar, hyresförlustförsäkring samt styrelseansvarsförsäkring är exempel på
grundläggande försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar. I produktbladet nedan
finner ni mer information om grundomfattning och eventuella tillägg gällande
försäkring för Bostadsrättsföreningar.
Fullmakt företag (pdf)
Produktblad (pdf)
Riskinventeringsspecifikation

Försäkring fastighet

Egendom, ansvar, rättsskydd samt hyresförlustförsäkring är exempel på grundläggande
försäkringsskydd för fastigheter. I produktbladet nedan finner ni mer information
angående grundomfattning och eventuella tillägg för fastighetsförsäkring.
Fullmakt företag (pdf)
Produktblad (pdf)
Riskinventeringsspecifikation

Båtförsäkring

Vi har en naturlig anknytning till båtliv i vår närmaste affärsomgivning där vi även är
behjälpliga med försäkringslösningar för större båtar (i första hand av fritidsnatur).
Fullmakt båt (pdf)
Produktblad (pdf)
Riskinventeringsspecifikation

Villahem Försäkring

Hemförsäkring har de flesta personer. Vad den omfattar kan skilja sig en del, det är
därför viktigt att man ser över sitt skydd och skapar sig en uppfattning av vad varje
moment innebär.
Fullmakt privat (pdf)
Produktblad (pdf)
Riskinventeringsspecifikation

Förköpsinformation

Visa PDF

Fullmakter

Vårt affärskoncept framgår av vår fullmakt, som är nyckeln till en lyckad upphandling.

Nyheter