Nyheter


TILL VEDERBÖRANDE HANDLÄGGARE.


Bäste kund,

På förekommen anledning innefattande att undertecknad snart varit i försäkringsbranschens tjänst under 50 år, och att det börjar bli dags att planera in en annan fas i livet, har Alliansgruppen beslutat att överlåta kundportföljen till annan aktör.

Efter noga övervägande så har valet fallit på Säkra AB www.sakra.se

Er huvudsakliga kontaktperson hos Säkra AB kommer att vara Niklas Svensson tel nr 0176-17626 mobil nr:070-44393 25 niklas.svensson@sakra.se.

Ni kommer att bli kontaktade av Niklas.

Kan nämnas i sammanhanget att Niklas tidigare varit anställd hos Alliansgruppen under många år och innehar god kännedom om Alliansgruppens kundprofil och därtill alltid hållit en försäkringstekniskt hög kompetens och servicenivå.som sitt adelsmärke.

Vi känner oss trygga i en förvissning om att ni därför kommer att bli mycket väl omhändertagna på det sätt som ni verkligen förtjänar.

Vill härmed be att få tacka för alla dessa år och önskar er all välgång och lycka framgent

Med vänlig hälsning

Johan U. Frisk
Verkställande direktör.

Alliansgruppen Assurans i Norden AB tel. 08-6120195 fax. 08-6120195 Roslagsgatan 50 113 54 Stockholm bankgiro: 5397-4416 plusgiro: 358271-5 e-mail: johan@alliansgruppen.com www.alliansgruppen.com

Nyheter