Försäkringsmäkleri - Sakförsäkring

Vi är ett företag med en branscherfarenhet på över 30 år av problematiken kring
skadeförsäkring. Vi har specialiserat oss på företagarens och fastighetsägarens
behov av skydd.

Vi hanterar även specialsydda gruppförsäkringslösningar, ansvarsförsäkringar, marina
försäkringslösningar samt privatpersoners försäkringsskydd.

Vårt affärskoncept framgår av vår fullmakt, som är nyckeln till en lyckad upphandling.

Vi har en stark ägarekonstellation och vi förstärker med ytterligare specialistkompetens.
Vi samarbetar med Fond & Finans rörande liv och pensionsfrågor.

Välkommen till oss!


Behovsanalys

Medlem i Sffm
Medlem i Sffm